domingo, 19 de mayo de 2019

Bioran (Agulles)

Bioran

A' chiad bhior;
              Bu sin a' ghoimh
                           A chàirich amb beàrn
                                         An cnàimh mo ghruaidh.

An dàrna bior;
              Bu sin an nàir'
                           A thàirng an t-eagel
                                        Ri chnàmh mo ghèill.

An treas bior;
               Bu sin an t-olc
                            Fo chuing na gràin
                                          An cnàimh mo ghluic.

Agulles

La primera agulla
               fou l'angoixa
                      que va fixar el buit
                                dins la galta.


La segona agulla
                fou la vergonya
                           que va clavar la paor
                                       dins la mandíbula.


La tercera agulla
               fou la maldat
                        que va posar el jou a l'odi
                                    dins la conca de l'ull.

viernes, 17 de mayo de 2019

Crann (Arbre)

Crann

Tha cuimhne leam,
mar a shuidh e rim thaobh,
a' dealbhadh craoibh,
thar dhuilleag pàipeir mhòir.

Bhòrc romham
dìomhaireachd.
Crann cian nan cànan,
le gach teanga Eòrasia,
a' tighinn bhon aon fhreumh.

Arbre
Recorde com
ell va seure amb mi
dibuixant un gran arbre
creuant el full de paper.

Va florir davant meu,
aquell misteri.
La vasta branca de la lingüística,
amb totes les llengües d'Euràsia
ascendent de la mateixa arrel.

Marcas Mac an Tuairneir del llibre Lus na Tùise (Espígol)

jueves, 4 de abril de 2019

FLAMA

Flama

Flama. Verí desert. 
Pell de serp que envolta
la meua llengua.
Fora de mi,


tot és un desdir de terra.